Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två fria aktörer. Det innebär att representanter för arbetsgivaren och de anställda gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats. Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Oftast innebär det bättre villkor än vad man får enligt lag.

Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

  •  vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen
  •  hur lönesättningsprocessen ska gå till 
  •  hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  •  hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
  •  semester: fler semesterdagar än semesterlagen
  •  stöd vid omorganisation och nedskärningar
  •  ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  •  hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut 
  •  kompetensutveckling

Lag eller avtal?
I Sverige har vi valt att låta många av arbetsmarknadens regler bestämmas i kollektivavtal istället för i lag. Medan lagstiftning normalt ser likadan ut för alla branscher, är kollektivavtalen lättare att anpassa efter branschens behov. En läkares arbetsplats kan ställa helt andra krav än vad en bibliotekaries arbetsplats gör, till exempel när det gäller arbetstider. På det sättet ger kollektivavtalen många fördelar, både för anställda och för arbetsgivare.

Ett kollektivavtal kan bara ändras om arbetsgivarens och de anställdas representanter är överens. Det betyder att de som är medlemmar i en facklig organisation har stort inflytande över villkoren. Så är det inte om villkoren regleras i lag. En arbetsgivarorganisation som har skrivit på ett kollektivavtal - eller är medlem i en organisation som har skrivit på ett kollektivavtal - måste följa det som står i avtalet. Om avtalet inte följs kan du vända dig till den fackliga organisationen på din arbetsplats.  

Gör kollektivavtalen skillnad?
Du har kanske hört att det inte spelar någon roll om det finns kollektivavtal på en arbetsplats eller inte. Detta är oftast inte sant. Utan kollektivavtal kan du till exempel sakna rätt till tjänstepension, vilket kan innebära att du förlorar åtskilliga tusenlappar varje månad vid pensioneringen. Du kan också till exempel sakna rätt till övertidsersättning. Där kollektivavtal saknas har de anställda oftast mycket små möjligheter att påverka de beslut som fattas på jobbet. Och det är bara några exempel på skillnader som kan betyda mycket under ett helt arbetsliv.

Vill du veta mer om kollektivavtal? Se www.saco.se

Centrala kollektivavtal
Våra centrala kollektivavtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och Arbetsgivarverket är de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation.

Lokala kollektivavtal
På lokal nivå har en mängd avtal slutits mellan Högskolan Dalarna (arbetsgivare) och Saco-S föreningen (facklig organisation).


De lokala avtal som gäller för Saco-S föreningens medlemmar på Högskolan Dalarna finner du till höger på denna sida. 

Publicerad: 2016-05-23

Senast uppdaterad: 2016-05-23

Dela sidan