Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevald

Hur väljs förtroendevalda och vad innebär det att vara förtroendevald? Svaren finner du här.

Föreningens årsmöte äger rum i mars. Vid detta möte väljer medlemmarna sina fackliga företrädare. Till sin hjälp har medlemmarna en valberedning som förbereder val av föreningens styrelse, föreningens representanter i de lokala informationsgrupperna samt kommande års valberedning.

I uppdraget som facklig förtroendevald ingår allt ifrån att diskutera kommande förändringar på arbetsplatsen med arbetsgivaren till att förhandla löner vid lönerevisioner. Det kan handla om att delta i MBL-förhandlingar och bevaka medlemmarnas intressen vid omorganisationer, chefstillsättningar, nya kollektivavtal och i arbetsmiljöfrågor m.m. Men det handlar också om att hjälpa till om något händer på arbetsplatsen och svara på frågor. 

Som facklig representant får du möjlighet att vara med och direkt påverka. Arbetet är både varierat och utvecklande och innebär att du lär känna Högskolans hela verksamhet, träffar många nya människor, får utbildning och möjlighet att delta i konferenser och seminarier. Du tilldelas givetvis tid för ditt fackliga engagemang i enlighet med gällande avtal.

Vill du engagera dig i föreningens arbete eller veta mer om vad detta innebär? Om du är medlem i ett Sacoförbund och anställd vid Högskolan Dalarna => kontakta föreningens styrelse, sacostyr@du.se

Du kan också läs mer i de dokument som du finner på denna sida.

Publicerad: 2017-09-19

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Dela sidan