Hoppa till huvudinnehåll

Frågor som berör doktorander

Doktorandernas ställning 

FRÅGA: Är doktorander TA-personal eller lärare?

SVAR: De är varken TA-personal eller lärare. De är doktorander och ska huvudsakligen ägna sig åt att bedriva avhandlingsarbete. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent under en anställning om fem år. Detta arbete ska planeras på ett sådant sätt att det ej försenar forskarutbildningen.


Doktoranderna– friskvårdstimme och arbetssituation

FRÅGA: TA-personal har även en timme per vecka definierad för friskvård. Respektive doktorand har olika mycket institutionstjänstgöring och forskning, dock utgör ju forskningen den allra största delen av deras arbetstid. Hur ska dom förhålla sig till detta; ska dom gå efter reglerna för TA-personal eller lärare? Har dom definierad friskvårdstimme/vecka?

SVAR: De har inte rätt till friskvårdstimme i och med att de inte har den fasta kontorsarbetstiden. Men en viktig sak vad gäller deras institutionstjänstgöring är att den inte ska vara betungande utan vara mer av ett prova-på-arbete. De ska t.ex. inte betungas med att sitta med på en massa lärarmöten utan mer gå in och ha några seminarier. Men deltar de i ämnesmöten ska de ha tid för det. De ska, såsom framgår i Lokalt kollektivavtal om arbetstid för doktorander och amanuenser, ersättas enligt lärarnas arbetstidsavtal enligt följande: 

Vid planering av årsarbetstid gäller för undervisningstimmar följande faktorsystem: Föreläsning mer än 60 studenter

5 klt

Föreläsning

4 "

Föreläsning i parallell grupp

3 "

Seminarium, laboration, praktisk övning

3 "

Seminarium, laboration, praktisk övning i parallell grupp

2 "

Laborationer, amanuenser

2 "

Restid i samband med verksamhet utanför stationeringsort

Faktisk tid

Övrig verksamhet

Faktisk tid

Se även Högskolan Dalarnas lokala kollektivavtal om arbetstid för doktorander som finns till höger på denna sida. 


Övertidsarbete 

FRÅGA: Jag är doktorand och undrar om min chef kan ålägga mig att arbeta övertid? 

SVAR: Nej, doktorander får inte åläggas övertidsarbete. Se Högskolan Dalarnas lokala kollektivavtal om arbetstid för doktorander som finns till höger på denna sida.

Publicerad: 2017-10-06

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Dela sidan