Hoppa till huvudinnehåll

Protokoll

Här finns information om var det går att finna protokoll från årsmöten, styrelsemöten, lokala informationsgruppernas möten och MBL-möten

Saco-S föreningens årsmöten och styrelsemöten: Protokoll från Saco-S föreningens årsmöten och styrelsemöten från mars 2017 finns på Högskolan Dalarnas intranät. Välj ”Om oss” → Protokoll. Se ”Fackförbund” → Saco-S

Lokala informationsgrupperna: Protokoll från de lokala informationsgruppernas möten finns på Högskolan Dalarnas intranät. Välj ”Om oss” → Protokoll. Se under respektive Akademi och under Förvaltning

På Högskolan finns det en lokal informationsgrupp på vardera Akademi och en för Högskoleförvaltningen, UFK och Biblioteket. I dessa grupper träffar de lokala fackliga representanterna arbetsgivaren och får information om den lokala verksamheten (akademin el. motsvarande). Varje grupp fungerar dessutom som lokal skyddskommitté tillsammans med lokala arbetsmiljöombud. Det är också ett forum för diskussioner och där åsikter kan föras fram. 

MBL-möten: Protokoll från MBL-möten finns på Högskolan Dalarnas intranät. Välj ”Om oss” → Protokoll. När du är inne på protokollsidan hittar du protokollen under ”Ledning” → Rektorsgruppen

MBL (Medbestämmandelagen)ger oss bland annat rätt att vara med och påverka beslut innan de fattas. För lagen se: http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19760580.htm 

Publicerad: 2017-10-18

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Dela sidan