Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om lön

Frågor om lönesamtal

FRÅGA: Vad är ett lönesamtal och är det viktigt? 

SVAR: Ett lönesamtal innebär att en arbetstagare och chef går igenom vad som varit bra och mindre bra under det gångna året och vilka förväntningar som chefen har för kommande år. Det är med andra ord inte en förhandling, utan ska vara ett enskilt samtal mellan en arbetstagare och en lönesättande chef om arbetstagarens lönevillkor, och om båda parters förväntningar och uppfattningar om relationen mellan arbetsinsats och lön.

Viktigt att komma ihåg är att enligt vårt centrala avtal RALS 2010-T så ska ”varje medarbetare informeras om på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.” Lönen ska sättas på sakliga grunder och arbetsgivaren ska kunna motivera den.


FRÅGA: Vad ska man tänka på vid ett lönesamtal?

SVAR: Det du ska utgå ifrån vid lönesamtalet är Högskolans lönekriterier och det du ska argumentera utifrån är hur du genom ditt arbete bidragit till verksamheten och din arbetsinsats under det senaste året.

Råd inför lönesamtalet brukar för övrigt finnas på förbundens hemsidor. Besök därför ditt förbunds hemsidor för att informera dig.


FRÅGA: Min chef hänvisar till BESTA och säger att jag inte kan få högre lön – är det individuell lönesättning?

SVAR: Din BESTA-kod* beskriver vad du gör – inte hur du utför ditt jobb. Och det är hur du utför ditt arbete och dina prestationer som ska vara bestämmande för din lönesättning. Din chef ska med andra ord inte hänvisa till BESTA då vi har individuell lönesättning och lönestegar är sedan länge skrotade. BESTA ska alltså inte användas som ett argument för en viss lönesättning, det får med andra ord inte vara argument mot en individs lön.

Viktigt att komma ihåg är att BESTA inte är ett arbetsvärderingsinstrument utan ett jämförelseinstrument för att hitta skevheter (för att kunna kartlägga t.ex. lönediskriminering eller för att se vart särskilda satsningar ska göras).

*BESTA är ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad och har betydelse för lönestatistiken. Alla som har en statlig anställning har en BESTA-kod.


Frågor om lön vid ny anställning

FRÅGA: Jag har fått en ny anställning vid Högskolan Dalarna och undrar vad jag ska begära i lön?

SVAR: För att få en bild av löneläget kan du som medlem titta på ditt förbunds lönestatistik men också på Saco Lönesök. Saco Lönesök är en internetbaserad databas med akademikernas löner. Du kan också få löneinformation via din lokala fackliga företrädare.

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att löneläget ska baseras på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det ansvar som ingår i tjänsten. Ta också med dig i lönediskussionen din unika kompetens och vad just du bidrar med till verksamheten.


FRÅGA: Jag ska söka en ny tjänst på Högskolan och undrar vad jag ska ange ifråga om löneanspråk?

SVAR: Arbetsgivaren vill att man anger löneanspråk redan i samband med ansökan. Och det kan finnas tillfällen när detta är relevant, men generellt sett tycker vi att man ska avvakta med lönediskussionen tills man faktiskt vet att man erbjuds jobbet och vet vad det innebär. Kontakta oss om du erbjuds arbetet så hjälper vi dig med siffror. 

Publicerad: 2017-10-06

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Dela sidan