Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om tjänstledighet

Tjänst på annan statlig myndighet

FRÅGA: Jag har fått en tjänst på en annan högskola och jag undrar om jag kan begära tjänstledigt från min nuvarande tjänst på Högskolan Dalarna?

SVAR: Enligt reglerna i Villkorsavtal-T har arbetstagare som har en statlig tillsvidareanställning och som har varit anställd i 12 månader före den dag ledigheten inleds, rätt att vara ledig för att ha en annan statlig visstidsanställning. Ledigheten är maximerad till två år. Om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger kan längre ledighet beviljas. Tidsbegränsningen avser t.ex. inte ledighet för att inneha sådan anställning som får tidsbegränsas för längre tid än två år enligt högskoleförordningen (1993:100) och motsvarande bestämmelser.

Lite annat som kan vara av vikt ifråga om tjänstledighet:

- Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska underrätta arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början.

- En arbetstagare som har fått besked om att han inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, ska snarast informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten.

- En arbetstagare som vill avbryta ledigheten i förtid ska informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten senast två månader före den tidpunkt då arbetstagaren vill gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen. För det fall ledigheten avser en provanställning som avbryts av arbetsgivaren gäller istället att information ska lämnas två veckor i förväg.


Tjänstledighet vid annat arbete på samma myndighet

FRÅGA: Jag har erbjudits en ny tjänst på Högskolan men vet inte om jag kommer att trivas med de nya arbetsuppgifterna. Har jag rätt att vara tjänstledigt från min nuvarande tjänst på Högskolan för att pröva på det andra arbetet?

SVAR: Samma regler gäller som när man får en tjänst på en annan myndighet. Se svaret ovan ”Tjänst på annan statlig myndighet”.


Tjänstledighet vid annat arbete på icke-statlig arbetsplats

FRÅGA: Jag har fått en tjänst på en kommunal skola och jag undrar om jag kan begära tjänstledigt från min nuvarande tjänst på Högskolan Dalarna?

SVAR: Arbetsgivaren kan bevilja ledighet även när det handlar om arbete utanför den statliga sektorn. Ledigheten får i så fall omfatta högst sex månader, men kan bli längre om arbetsgivaren medger det. I detta fall är det alltså arbetsgivaren som beslutar om ledigheten, det finns ingen rätt till att vara ledig.


Upprepade tjänstledigheter

FRÅGA: Jag har varit tjänstledig under ett år och under den tiden arbetat på ett universitet. Nu upphör den anställningen och jag har erbjudits ett annat arbete på en annan högskola. Min chef säger att jag inte längre har rätt till att vara tjänstledig från min anställning på Högskolan Dalarna. Stämmer det?

SVAR: Det stämmer i ditt fall. I Villkorsavtal-T anges att en arbetstagare som varit ledig ska återgå i minst 12 månader för att ånyo ha rätt att vara ledig. Detta gäller dock inte om man fortsätter hos samma arbetsgivare utan avbrott. Det vill säga hade du fått fortsatt visstidsanställning på universitetet hade du haft rätt till fortsatt tjänstledighet (se svaret ovan ”Tjänst på annan statlig myndighet”). 

Publicerad: 2017-10-21

Senast uppdaterad: 2017-10-21

Dela artikeln