Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om pension

Höjning av pensionsåldern

FRÅGA: Har pensionsåldern höjts från 61 till 63 år? 

SVAR: Ja, det stämmer. Nedan går att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/hojd-pensionsalder-2020

Från och med 1 januari  2020 höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år.  Tidigast uttag av allmän pension kommer sannolikt att höjas från dagens 61 till 64 år  fram till 2026. 

Är du född 1958 påverkas du inte. Är du född 1958  eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Är du född 1959? Är du född 1959  kan du tidigast ta ut din  allmänna pension  från den månad du fyller 62 år eftersom reglerna ändras från 2020.Du som berörs av de nya reglerna om pensionsåldern kan inte lämna in en ansökan redan nu och få pension beviljad tidigare än de nya åldersgränserna. 

Riktålder införs: Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling, vilket innebär att en så kallad riktålder införs. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling.

Riktåldern kommer att fastställas årligen och användas sex år senare och den kan max ändras med ett år i taget. Den måste också ha legat still i tre år innan den kan ändras. 

År 2026, då riktåldern börjar användas, ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla tre år före den riktålder som införs. Riktåldern kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det skulle innebära  att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder. Det finns förslag på ändring redan från 2023 kring att flytta 65 år för rätt till garantipension till 66 år. Det blir som en övergång till att riktåldern ska användas från 2026. 

Tabellen visar vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension  och vid vilken ålder du kan få garantipension. Åldrarna för rätt till garantipension är ännu inte beslutade av riksdagen.  

Född:

Tidigast uttag av allmän pension:

Tidigast uttag av garantipension:

1958

61

66 (2023)

1959

62 (2020)

66 (2023)

1960

62 (2020)

67 (2026)

1961

63 (2023)

67 (2026)

1962

63 (2023)

67 (2026)


1963

64 (2026)

67 (2026)


Arbeta efter 65 års ålder

FRÅGA: Jag fyller snart 65 men vill fortsätta att arbeta till 67 år. Kan jag fortsätta? Och kan jag ta tjänstledig om så behövs? Eller måste jag gå ner i tid?

SVAR: Nedan går att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/hojd-pensionsalder-2020

Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. 

När det gäller tjänstledighet så framgår det i Villkorsavtal-T kap 13 2-3 §§ när den kan beviljas. I detta fall handlar det om att du behöver komma överens med din chef om tjänstledigheten. Du bör också kolla upp om pensionen påverkas om du går ner i tid från en 100 procentig tjänst.

Arbeta efter 67 års ålder

FRÅGA: Stämmer det att man absolut inte får fortsätta arbeta vid Högskolan Dalarna efter att man fyllt 67?

​SVAR: Nedan går att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/hojd-pensionsalder-2020

Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Beslut om ändrat anställningsskydd fattades den 18 juni 2019.

Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.  

Publicerad: 2017-10-06

Senast uppdaterad: 2017-10-06

Dela artikeln