Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingssamtal

Som anställd ska du ha ett årligt utvecklingssamtal med din chef. Samtalet är en grundförutsättning för att utveckla din arbetssituation och arbetsplatsen. Samtalet ska sedan ligga till grund för den uppföljning och det lönesättande samtal du ska ha med din chef.

Utvecklingssamtalet är obligatoriskt och ska beröra din arbetssituation, din framtida arbetssituation och utvecklingsmöjligheter i förhållande till verksamhetens mål och behov. Utvecklingssamtalet bör hållas i god tid innan verksamhetsårets början, dvs senast under juni månad. Under utvecklingssamtalet ska du och din chef komma överens vilka mål som finns (fortsätta med befintliga mål så väl som sätta upp nya mål), hur och vad som ska genomföras för att uppnå uppsatta mål samt kartlägga kompetensbehov.

När ni har genomfört utvecklingssamtalet ska denna dokumenteras och skrivas under av båda. Vad ni kommit överens om ska ligga till grund för den bedömning av arbetsinsatsen som görs vid det lönesättande samtalet. Det är också av vikt att överenskommelsen finns dokumenterad vid ett eventuellt chefsbyte. Dokumentationen skall också klart och tydligt ange vad som krävs av dig för att du ska kunna höja din lön.

Den undertecknade dokumentationen från utvecklingssamtalet är att betrakta som allmän handling, så tänk på att känsliga uppgifter ska inte finnas med i dokumentationen. Skulle du och din chef behöva ta upp frågor av t.ex. privat karaktär, rehabilitering, misskötsamhet bör detta tas vid ett samtal där ni på ändamålsenligt vis för dokumentation för detta samtal.

Ansvarsfördelning

  • Prefekt el motsvarande – skapar förutsättningar och utrymme för att utvecklingssamtal kan hållas samt att de genomförs.
  • Chef (närmast chef) –  genomföra utvecklingssamtalet och återkoppla till prefekt eller motsvarande
  • Som anställd – ansvarar du för att medverka vid utvecklingssamtalet
Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan