Hoppa till huvudinnehåll

Matematikcentrum drar tillbaka Tillgänglighetspolicy

Saco-S blev i november av flera medlemmar uppmärksammad på att arbetsgivaren skickat ut en tillgänglighetspolicy med krav på kontorsarbetstid för alla anställda på Matematikcentrum. Efter att Saco-S påkallat förhandling om rättstvist för att pröva om en sådan tillgänglighetspolicy strider mot Arbetstidsavtalet för lärare med flera drog arbetsgivaren dock tillbaka policyn.

Arbetsgivaren slog i tillgänglighetspolicyn fast att ”normal arbetstid eller kontorstid definieras som vardagar kl. 8.00 till kl. 17.00” och ”i normalfallet ska anställda vara tillgängliga på arbetsplatsen under vardagar under normal arbetstid”. Ett sådant närvarokrav skulle strida mot vårt arbetstidsavtal för lärare där ”lärare ska vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver”. Saco-S har ett arbetstidsavtal med årsarbetstid i syfte att undervisning och forskning ska kunna lösas genom kollegial styrning på rätt nivå för att befrämja kvalitet i kärnverksamheten. Om arbetsgivaren ställer närvarokrav på våra medlemmar klockan 08.00 – 17.00 under vardagar så skulle det alltså strida mot kollektivavtalet.

Då arbetsgivaren insåg problemet med policyn blev vi eniga i förhandlingen och Saco-S avstod ifrån skadestånd. Institutionsstyrelsen ska informeras om utgången av förhandlingen.

Här kan man ta del av förhandlingsframställan, förhandlingsprotokollet och arbetstidsavtalet.

Publicerad: 2023-12-15

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Dela sidan