Hoppa till huvudinnehåll

Skadestånd för brott mot löneavtal

Under senaste lönerevisionen blev vi uppmärksammade på att arbetsgivaren vid en enhet med cirka 20 medlemmar hade gett samtliga medlemmar samma löneökning på 4 %, vilket meddelats via mail innan lönesättande samtal ägt rum. Enligt vårt kollektivavtal har alla medlemmar rätt till en individuell lön baserat på prestation. Löneökningar ska därtill motiveras av lönesättande chef i ett lönesättande samtal. I detta fall åsidosattes rådande avtal och SULF tilldelas därför 37 500 kr i skadestånd att betalas av arbetsgivaren.

Saco-S har förhandlat med arbetsgivaren på både lokal och central nivå i rättstvist på den lokala förhandlingsordningen. Detta lokala kollektivavtal reglerar hur lönerevisionen ska genomföras för våra ca 5000 medlemmar vid Lunds universitet. Saco-S vid Lunds universitet tecknar ett sådant kollektivavtal inför varje lönerevision och det bygger på RALS 2010-T, som är det centrala tillsvidareavtalet för lönerevision av Saco-S-medlemmar i hela staten.

Individuell lönesättning kan vara en utmaning, men Lunds universitet har valt att införa detta med stöd av det centrala avtalet. Man ville att ”[l]önebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt”.

Därtill anges att varje Saco-S-medlems ”lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.”

För att uppnå dessa värden för verksamheten och för att ”rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare” så fastslår avtalet att lönen ska vara individuell och differentierad. Det är arbetsgivarens ansvar att sätta lön men för att det ska få legitimitet måste processen vara god och följa rådande avtal.

I den lokala förhandlingen framkom att arbetsgivaren ansåg att lönesättningsprocessen var en utmaning för det kollegiala ledarskapet. I protokollet framför arbetsgivaren ”att det finns utmaningar för chefer, och i synnerhet kollegialt valda chefer att till fullo axla arbetsgivarrollen som krävs för individuell och differentierad lönesättning”.

Saco-S vid Lunds universitet anser att det kollegiala styret är garanten för kvalitet i hela verksamheten, oavsett om det har att göra med utbildningskvalitet, forskningens inriktning eller personalpolitikens inriktning.

I protokollet från den centrala förhandlingen är vi ”överens om att arbetsgivaransvaret kopplat till lönebildning och lönesättning är tydligt". Vidare är parterna överens om att arbetsgivaren ska "skapa de förutsättningar som behövs för kollegialt valda chefer att hantera och möjliggöra de åtaganden som följer av 5 § i RALS 2010-T för att inte underminera det centrala avtalets värde och särart”.

Exakt vad detta kommer att innebära för den lokala hanteringen är idag oklart men Saco-S förväntar sig att arbetsgivaren följer processen med individuell lönesättning så länge vi är bundna av detta avtal. Saco-S vid Lunds universitet kommer att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att undersöka hur de senaste två lönerevisionerna fungerat, vilket förväntas kunna ge svar på hur våra medlemmar upplevt lönesättningsprocesserna.

Adam Brenthel

Ordförande Saco-S-rådets styrelse vid Lunds universitet

Protokoll från förhandlingen

Publicerad: 2024-04-18

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Dela sidan