Hoppa till huvudinnehåll

Statistik för lärare och forskare

För att få en idé om var du befinner dig lönemässigt i förhållande till anställda med samma befattning visar vi här statistik från universitetets statistikverktyg Kuben från augustí 2023.

Vem jämförs man med?

Vid Lunds universitet är huvudregeln att förhandlingsområdet, dvs den grupp av anställda man jämförs med, är olika beroende på vilken typ av tjänst man har. Anställda med läraranställning (adjunkter, doktorander, biträdande universitetslektorer, universitetslektorer och professorer) samt forskare jämförs med kollegor inom samma fakultet.

Lönestatistiken nedan bygger alltså på befattningstiteln på hela fakulteten. Det kan dock se väldigt olika ut inom fakulteterna. Därför är statistiken nedan inte alltid rättvisande ur ett lönepolitiskt perspektiv. Vi arbetar med arbetsgivaren för att ändra på de strukturella problem som finns inom universitetet.

Lönesättningen vid universitetet är individuell och lönerna är differentierade vilket betyder att bedömningen av din prestation kommer att påverka vilken lön du har.

Annan statistik

Vill man se hur medellönen ser ut inom en specifik fakultet eller verksamhet då kan man själv välja sina parametrar i Lunds universitets statistikverktyg Kuben (man måste vara på Campus eller använda VPN). Man väljer Personal och sedan Löneläge per befattning eller Lärarlöner.

Vill man se hur lönerna på LU ligger till i förhållande till resten av Sverige kan man använda sig av Saco Lönesök. Man väljer det förbund man är medlem i och loggar in via dem.

Att tänka på när du läser statistiken

Var du befinner dig i din karriär påverkar var i statistiken du bör befinna dig. Är du helt ny ska du kanske befinna dig någonstans mellan 10 % percentilen och medellönen. Är du i slutet av din karriär ska du kanske ligga en bit över medel, kanske närmare 90 % percentilen. Har du ett speciellt ansvarsområde inom din tjänst utan att vara chef ska du också ligga högre.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2022-10-06

Dela sidan