Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges Ingenjörer

Förbundet arbetar för att tillvarata fackliga och professionella intressen, både lokalt på högskolorna och centralt gentemot departement och myndigheter. Vi anser att arbetsvillkor och lönebildning är områden som måste fungera för utbildningen och för en fortsatt tillväxt inom teknisk-naturvetenskaplig forskning.

Vill du veta mer om Sveriges Ingenjörers tankar och visioner vad gäller den tekniska och naturvetenskapliga forskningen och forskarutbildningen vid landets universitet och högskolor så kan du läsa mer här:

Vision och inriktning - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Det lokala arbetet vid LU

Varje år deltar det lokala facket, genom SACO-S rådets styrelse, i en mängd förhandlingar och möten på universitetet. En stor del av dessa handlar i någon form om förändringar av Lunds universitets verksamhet, vilket berör oss alla. För att facket skall kunna vara med och påverka så att universitetet rör sig i ”rätt riktning” måste man få in medlemmarnas åsikter.

Ett växande problem idag är att allt färre engagerar sig i det lokala fackliga arbetet. Många anser sig inte ha tid eller tror att deras röst inte är värd någonting. Detta är på sikt en farlig utveckling då kvaliteten i fackets arbete till stor del är beroende av medlemmarnas input.

Ett första steg i att vara med och påverka är att engagera sig i den lokala fackliga föreningens styrelse. Detta innebär att träffas ca 1,5 timme 3-5 ggr/år för att diskutera aktuella frågor och få information om vad som händer på universitetet. Du behöver inte ha arbetat fackligt innan eller ens ha någon större kunskap om fackligt arbete eller universitetets verksamhet i stort för att vara med i styrelsen och bidra! Du behöver inte heller inneha en viss position på universitetet utan alla medlemmar, från doktorander till professorer, är välkomna.

Till dig som är student

Sveriges Ingenjörer ger dig möjligheten att börja forma din framtida ingenjörsroll redan före examen. Gå in på förbundets studenthemsida och läsa mer om vårt studentmedlemskap. Vi har även ett antal stipendier som du kan söka och dessa hittar du här:

Sök stipendier och bidrag - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Vill du bli medlem?

Gå in på förbundets medlemssidor och läs om varför du som ingenjör inom universitets- och högskolevärlden skall vara medlem i Sveriges Ingenjörer.

Publicerad: 2022-09-07

Senast uppdaterad: 2022-09-07

Dela sidan