Hoppa till huvudinnehåll

Hitta ditt Sacoförbund

Saco-S består av 18 Sacoförbund som tillsammans företräder närmare 90 000 akademiker inom staten. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem.

Av oss lokalt i Saco-S-rådet får du:

• Råd
• Stöd
• Inflytande
• Representation vid förhandlingar
• Förhandlingar som rör större förändringar i arbetet

Av ditt medlemsförbund får du även:

• Inkomstförsäkring
• Karriärrådgivning
• Medlemserbjudande
• Förmånliga försäkringar osv

Hitta ditt Sacoförbund och bli medlem redan idag!


Akademikerförbundet SSR

Det ledande facket för samhällsvetare! Du som har examen från – eller studerar på – en utbildning som ger minst 180 hp inom beteendevetenskap, ekonomi, folkhälsovetenskap, personalvetenskap, samhällsvetenskap eller socialt arbete är välkommen som medlem i Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR (akademssr.se)

Akavia

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 135 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Läs mer om Akavia

DIK

DIK är facket för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Våra drygt 20 000 medlemmar finns på många typer av arbetsplatser och i många olika yrkesroller. Därför kan du vara med i DIK, även om du byter bransch.

Läs mer om DIK

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster). Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet. Fysioterapeuterna bildades 1943 och har idag cirka 12 600 medlemmar. Det innebär att en majoritet av de yrkesverksamma fysioterapeuterna är med i förbundet.

Läs mer om Fysioterapeuterna

Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett av många fackförbund. Det som skiljer oss från de andra är att vi kan kyrkan.

Läs mer om Kyrkans Akademikerförbund

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 34 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Läs mer om Naturvetarna

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen (SBF) samlar alla befäl och annan personal i chefsställning inom sjöfarten. SBF har över 6000 medlemmar. Hos oss får du tillgång till en rad tjänster och förmåner.

Läs mer om Sjöbefälsföreningen

SRAT

Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning på hela arbetsmarknaden. SRAT organiserar bland annat sex legitimationsyrken: audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Förutom dessa finns även bland annat diplomater, hälsovetare och lotsar bland SRATs 21 200 medlemmar.

Läs mer om SRAT

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeuter.

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar.

Läs mer om Sveriges Arkitekter

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för apotekare och receptarier. Samlingsnamnet för dessa yrkesgrupper är farmaceuter. Vår främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella och fackliga villkor.

Läs mer om Sveriges Farmaceuter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 162 000 medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal inom de flesta branscher och områden på arbetsmarknaden, avtal som gäller för alla akademiker.

Läs mer om Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet är ett fackförbund med stort inflytande, ett fackförbund som beslutsfattare och media lyssnar på. Vår styrka ligger i att mer än 80 procent av Sveriges läkare är anslutna till förbundet. En så pass enad yrkeskår har stora möjligheter att uppnå sina mål.

Läs mer om Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organisation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.

Läs mer om Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledare

I Sveriges Skolledare finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning och inkluderar såväl kulturskola som folkhögskola. Medlemmarna utmärks av sin höga kompetens, sina professionella kunskaper och ställningen som chef och ledare för utbildning.

Läs mer om Sveriges Skolledare

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan - Högskolan är vårt område.

Läs mer om Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Läs mer om Sveriges Veterinärförbund

Tjänstetandläkarna

Föreningen samlar Sveriges anställda tandläkare och bevakar medlemmarnas intressen. För ett tryggt arbetsliv, från legitimation till pension.

Läs mer om Tjänstetandläkarna

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan