Välkommen till Saco-S Lund!

Vi är förhandlingsorganisationen för fler än 4 300 Saco-medlemmar vid Lunds universitet. Vi hjälper dig med frågor om din anställning, ger råd och stöd vid kontakt med arbetsgivaren och följer med på samtal om det behövs. Tillsammans blir vi starkare!

Vi representerar även de anställda vid förhandlingar med arbetsgivaren om exempelvis organisationsförändringar och budget. Frågor som handlar om din profession hanteras däremot bäst av ditt medlemsförbund som du hittar här.