Välkommen till Saco-S-rådet vid Lunds universitet!

Vid Lunds universitet organiserar vi oss i Saco-S-rådet som är ett lokalt samverkansorgan och som företräder fler än 4 300 medlemmar vid lokala förhandlingar.

Vi hjälper dig med frågor om din anställning och förhållandet till din arbetsgivare, ger råd och stöd vid kontakt med arbetsgivaren och följer med på samtal om det behövs. Vi representerar de anställda vid förhandlingar med arbetsgivaren om bland annat organisationsförändringar och budget. Frågor som handlar om din profession hanteras däremot bäst av ditt medlemsförbund.