TISDAG 9 MAJ

Cesam sammanträder

Sacorådets representanter deltar i Stockholms stads centrala samverkansgrupp.

I Stockholms stads centrala samverkansgrupp deltar representanter för stadsledningskontoret och representanter för fackliga samverkansparter, däribland Saco. I Cesam behandlas stadsövergripande frågor av principiell karaktär.