Hoppa till huvudinnehåll

Varmt/kallt på jobbet?

Våren och sommaren 2018 har vädret varit rekordvarmt, även på många arbetsplatser. Här finner du information om vad du kan tänka på när kontoret drabbas av extremvärme. Samma metod gäller även vid drag eller kyla på kontoret.

För dig som enskild medarbetare

Gör en anmälan i stadens rapporteringssystem IA. Anmälan ska automatiskt nå berörd chef och skyddsombud direkt.

För dig som är skyddsombud

Du ska ha tillgång till rapportering från IA. När det är mycket varmt så finns en mängd åtgärder som arbetsgivaren kan vidta. För att säkerställa en empiriskt korrekt värdering av värmen kan termometrar läggas ut på de arbetsplatser där temperaturen upplevs som hög. Generellt kan det sägas vara temperaturer över 23 grader, men det finns inte specifika temperaturer ristade i sten utan medarbetarens egen upplevelse ska vara i fokus och även beskrivas.

För dig som är chef

Under semestertid är det extra viktigt att det delegerade arbetsmiljöansvaret är tydligt så att ansvarig chef kan agera vid brister i arbetsmiljön. När höga temperaturer rapporteras av medarbetare och skyddsombud finns det många konkreta åtgärder att vidta.

 - Upprätta en risk- och konsekvensanalys så fort som möjligt.

 - Se till att vidtagna åtgärder förs in i IA.

Bra länkar om extremvärme på jobbet

https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/expertfraga-hur-varmt-far-det-vara-pa-jobbet-6570406

Publicerad: 2018-08-21

Senast uppdaterad: 2018-08-21

Dela sidan