Hoppa till huvudinnehåll

Kontorslandskap och ritningsgranskning

En allt vanligare trend idag är att arbetsplatser görs om till kontorslandskap. I rollen som fackligt förtroendevald kan du komma att få delta i ärenden om att införa kontorslandskap och kanske vara med och granska ritningar inför en ombyggnation. Här hittar du information om kontorslandskap och länkar till vidare läsning som kan vara användbart om frågan behandlas lokalt i din förvaltning.

Ritningsgranskning

Enligt 6 § Arbetsmiljölagen skall du som skyddsombud vara med vid planering vid ändring eller nybyggnation av lokaler. Då ska du också få möjlighet att vara med och granska ritningarna.

Hemsidor om kontorslandskap

Sunt arbetsliv har på sin hemsida flera artiklar som berör ämnet kontorslandskap som går att hitta genom att söka på kontorslandskap eller klicka på avsnittet fysisk arbetsmiljö på deras hemsida.

På arbetsmiljöverkets hemsida går det också att läsa om kontorslandskap. Där framgår det att ett bra öppet kontorslandskap tar upp lika stor kontorsyta som enskilda kontorsrum. Vidare går det att läsa att kontorslandskap kan leda till ökade koncentrationssvårigheter och ökad stress men kan också leda till ökade samarbeten och sociala samspel mellan kollegor. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Den av arbetsmiljöverkets föreskrifter som berör kontorsrummet är framför allt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning. Här hittar du föreskriften.

Forskning om kontorslandskap

Det finns en del men begränsat med forskning kring kontorslandskap. Genom en översiktlig sökning på öppna och delvis öppna forskningsdatabaser hittade vi några forskningsartiklar som kan vara av relevans och som fokuserade på konsekvenserna av kontorslandskap. Det finns mer forskning att läsa genom att fortsätta söka via olika databaser. Vi hoppas att detta ger en inblick i vilken forskning som finns gällande kontorslandskap.

"The Office - An Explorative Study: Architectural Design's Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being” KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, 2010
En avhandling som studerat arbetstillfredsställelse och hälsa inom olika typer av kontor. Studien visar bland annat att högst arbetstillfredsställelse och bäst hälsa har de som arbetar i enskilda kontor eller flexibla kontor jämfört med olika typer av kontorslandskap. Abstract och avhandlingen går att hitta här.

”Office type, performance and well-being: A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working” Department of Psychology, Stockholm University, 2015
Doktorsavhandling som studerar kontorslandskap. Avhandlingen visar bland annat att minnet påverkas negativt av kontorslandskap, prestationsförmågan vid arbete som kräver hög koncentration påverkas negativt, arbetstagare som har en medgörlig personlighet visar större svårigheter i ett kontorslandskap samt att mindre kontorslandskap uppvisar färre problem än större kontorslandskap. Abstractet och avhandlingen går att läsa här.

”Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise” Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik. 2012
Doktorsavhandling som studerat störande ljud i kontorslandskap. Sammanfattningsvis visar studien att kontorslandskap kan ha negativ effekt på utmattning, motivation och prestation men att effekten kan variera beroende på olika faktorer. Abstractet och avhandlingen går att läsa här.

”Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national cross sectional questionnaire survey” publicerad i Scand J Work Environ Health 2011:37(5):376-382
En studie gjord på danska arbetsplatser fann att personer som arbetar i kontorslandskap har 50% högre sjukfrånvaro än personer som har egna kontorsrum. Abstractet och artikeln i sin helhet går att läsa här.

“Office noise and employee concentration: Identifying causes of disruption and potential improvements” publicerad i Eergonomics, volume 48, 2005, issue 1
En studie som undersökte påverkan av störande ljud på arbetskoncentrationen. Studien visade att de studerade arbetstagarna påverkades av störande ljud och man fann inga bevis för att arbetstagarna vande sig vid de störande ljuden. Abstractet går att läsa här.

“Effects of acoustic environment on work in private office rooms and open-plan offices – longitudinal study during relocation” publicerad i Ergonomics, volume 52, 2009, issue 11
En studie gjord på en arbetsgrupp som flyttade från enskilda kontorsrum till kontorslandskap med över 20 arbetstagare. Studien visar att arbetsprestationen minskade, samarbete upplevdes som mindre lockande, ljudnivån var mer konstant utan tysta stunder. Abstractet går att läsa här.

“Traditional versus Open Office Design - A Longitudinal Field Study” publicerad i Environment and Behavior, volume 34, 2002, Issue 3
En studie som studerade en arbetsgrupps flytt från traditionellt kontor till ett öppet kontorslandskap. Studien visar att  de studerade arbetstagarna uppvisade en minskad arbetstillfredsställelse både 4 veckor efter flytten och 6 månader efter flytten, arbetstillfredsställelsen ökade inte då arbetstagarna hade vant sig vid det öppna kontorslandskapet. Adstractet och artikeln går att hitta här.

 

Publicerad: 2017-03-15

Senast uppdaterad: 2017-03-15

Dela sidan