Lokala Sacoföreningar i stadens förvaltningar

På förvaltningarna inom Stockholms stad representeras Sacos medlemmar av lokala Sacoföreningar. Deras uppgifter är att representera Saco i samverkan och vid MBL-förhandlingar med arbetsgivaren. Saco utser även skyddsombud inom förvaltningarna. Sacoföreningarna bjuder årligen in sina medlemmar till årsmöte och andra medlemsaktiviteter. Du hittar kontaktuppgifter till din lokalförening i listan nedan.

Publicerad: Onsdag 25 jan 2017

Senast uppdaterad: Fredag 29 nov 2019

Kontaktuppgifter lokala Sacoföreningar                                                                                    

Arbetsmarknadsförvaltningen
Helen Saeidpour
helen.saeidpour@stockholm.se 

Bromma stadsdelsförvaltning
Matilda Wanngård
matilda.wanngard@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Daniel Knudsen
Funktion.saco.eav@stockholm.se

Exploateringskontoret
Johan Olsve
johan.olsve@stockholm.se

Farsta stadsdelsförvaltning
Susanna Ossianson
sacofarsta@stockholm.se

Fastighetskontoret
Mark Shafti
mark.shafti@stockholm.se

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
CamillaWredenborg Jansson
jansson.camilla.wredenborg@stockholm.se

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Mikael Jarnlo
mikael.jarnlo@stockholm.se

Idrottsförvaltningen
Fredrik Månsson
fredrik.mansson@stockholm.se

Kulturförvaltningen
Maria Sundström
maria.k.sundstrom@stockholm.se

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Frida Vernström
frida.vernstrom@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Vakant - kontakta Saco-rådets kansli

Miljöförvaltningen
Anders Lundin
anders.lundin@stockholm.se

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Maria Lundqvist
SACO.norrmalm@stockholm.se

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning  
Nadia Gürsoy
saco.701@stockholm.se

Serviceförvaltningen
Polette Gonzalez
polette.gonzalez@stockholm.se

Skarpnäck
Dick Morén
dick.moren@stockholm.se

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Anette Petersson
anette.petersson@stockholm.se  

Socialförvaltningen
Kristofer Pasquier
kristofer.pasquier@stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Leonard Hinnerud
saco.spanga-tensta@stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret
Björn De-Maré                                                                           bjorn.demare@stockholm.se

Stadsledningskontoret
Sofie Hellström-Rückert                                                                                    sofie.hellstrom-ruckert@stockholm.se

Södermalm stadsdelsförvaltning                                                                                                                           Ulf Fogelstrom                                                                                           saco.soder@stockholm.se

Trafikkontoret
Bodil Hammarberg                                                                                      SACO.tk@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Tibor Muhi
tibor.muhi@stockholm.se

Äldreförvaltningen
Kerstin Winblad
kerstin.winblad@stockholm.se

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Shahanaz Khan 
shahanaz.khan@stockholm.se

Östermalm stadsdelsförvaltning
Vicky Creutz
saco.ostermalm@stockholm.se

Överförmyndarnämnden
Susanna Boqvist
susanna.boqvist@stockholm.se