Lokala Sacoföreningar/råd i stadens förvaltningar

På förvaltningarna inom Stockholms stad representeras Sacos medlemmar av lokala Sacoföreningar. Deras uppgifter är att representera Saco i samverkan och vid MBL-förhandlingar med arbetsgivaren. Saco utser även skyddsombud inom förvaltningarna. Sacoföreningarna bjuder årligen in sina medlemmar till årsmöte och andra medlemsaktiviteter. Du hittar kontaktuppgifter till din lokalförening i listan nedan.

Publicerad: Onsdag 25 jan 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jan 2017

Kontaktuppgifter lokala Sacoföreningar                                                                                    

Arbetsmarknadsförvaltningen
Carl Korch
carl.korch@stockholm.se

Bromma stadsdelsförvaltning
Anna-Maja Hellberg
anna-maja.hellberg@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Exploateringskontoret
Johan Olsve
johan.olsve@stockholm.se

Farsta stadsdelsförvaltning

Fastighetskontoret


Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Idrottsförvaltningen

Kulturförvaltningen
Maria Sundström
maria.k.sundstrom@stockholm.se

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen

Miljöförvaltningen
Pia Holmström
Saco.miljoforvaltningen@stockholm.se

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning  

Serviceförvaltningen

Skarpnäck
Dick Morén
dick.moren@stockholm.se

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Socialförvaltningen
Kristofer Pasquier
kristofer.pasquier@stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Stadsbyggnadskontoret
Malin Bogren
malin.bogren@stockholm.se                                                                      

Stadsledningskontoret
Sofie Hellström-Rückert                                                                                    sofie.hellstrom-ruckert@stockholm.se

Södermalm stadsdelsförvaltning                                                                                                                          

Trafikkontoret
Johan Sundman
johan.sundman@stockholm.se                                                                

Utbildningsförvaltningen
Tibor Muhi
tibor.muhi@stockholm.se

Äldreförvaltningen

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Östermalm stadsdelsförvaltning
Vicky Creutz
saco.ostermalm@stockholm.se

Överförmyndarnämnden
Susanna Boqvist
susanna.boqvist@stockholm.se