Centrala Sacorådets styrelse

Centrala Sacorådets styrelse består idag av en ordförande och åtta ordinarie ledamöter från olika i Stockholms stad representerade förbund, se listan nedan. Till Sacorådet hör även en strateg som bland annat skriver protokoll från styrelsens möten, utan rösträtt. Ordföranden och strategen är förtroendevalda för Centrala Sacorådet och bemannar kansliet, anordnar kurser för medlemmar och håller kontakt medmedlemmarna ute i förvaltningarna. Vill du komma i kontakt med representanten för ditt förbund i styrelsen? Är ditt förbund inte representerat i Sacorådet och vill du engagera dig? Hör av dig, kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i styrelsen hittar du i listan nedan!

Publicerad: Fredag 6 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 6 feb 2015

Centrala Sacorådets styrelse 2020

Ordförande Dick Morén Akavia 
dick.moren@stockholm.se
Tel: 08-508 40 622
Dick Morén, ordförande Sacorådet, Sthlm Stad

Mattias Hagegård Sveriges Arkitekter
mattias.hagegard@stockholm.se   
Tel: 08-508 27 234                                                                           

Åsa Sjöqvist Sveriges Psykologförbund

Tel: 08-508 34006 

Cecilia Lamke Sveriges Arbetsterapeuter
cecilia.lamke@stockholm.se
Tel: 08-508 06 728

Tibor Muhi Sveriges Ingenjörer
tibor.muhi@edu.stockholm.se
Tel: 0700 904 448

Weronica Rydoff Naturvetarna
weronica.rydoff@stockholm.se
Tel: 08-508 28 963

Patrick Linderoth DIK 
patrick.hso.linderoth@stockholm.se
Tel. 08-508 40 629

Kristofer Pasquier Akavia
kristofer.pasquier@stockholm.se
Tel. 08-508 25 082