Centrala Sacorådets styrelse

Centrala Sacorådets styrelse består idag av en ordförande och åtta ordinarie ledamöter från olika i Stockholms stad representerade förbund, se listan nedan. Till Sacorådet hör även en strateg som bland annat skriver protokoll från styrelsens möten, utan rösträtt. Ordföranden och strategen är förtroendevalda för Centrala Sacorådet och bemannar kansliet, anordnar kurser för medlemmar och håller kontakt medmedlemmarna ute i förvaltningarna. Vill du komma i kontakt med representanten för ditt förbund i styrelsen? Är ditt förbund inte representerat i Sacorådet och vill du engagera dig? Hör av dig, kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i styrelsen hittar du i listan nedan!

Publicerad: Fredag 6 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 20 dec 2019

Centrala Sacorådets styrelse 2020

Ordförande vakant 

Malin Laakso Sveriges Arkitekter                        malin.laakso@stockholm.se                                                                              

 Mikael Fallmo Jusek
mikael.fallmo@stockholm.se
Tel: 08-508 339 91

Krassimira Gonzalez Sveriges Psykologförbund
krassimira.gonzales@stockholm.se
Tel: 08-508 05 323 

Cecilia Lamke Sveriges Arbetsterapeuter
cecilia.lamke@stockholm.se
Tel: 08-508 06 728

Patrick Linderoth DIK
patrick.hso.linderoth@stockholm.se 
Tel: 0736 516 035

Elisabeth Rehn Fysioterapeuterna                                               elisabeth.rehn@stockholm.se

Tibor Muhi Sveriges Ingenjörer
tibor.muhi@stockholm.se
Tel: 0700 904 448

Weronica Rydoff Naturvetarna
weronica.rydoff@stockholm.se
Tel: 08-508 28 963