Sacorådets styrelse

Sacorådets styrelse i Stockholms stad består idag av ordförande och 7 ordinarie ledamöter. Även den fackliga sekreteraren och arbetsmiljösamordnaren närvarar vid styrelsemöten utan rösträtt. Ordföranden, den fackliga sekreteraren och arbetsmiljösamordnaren är förtroendevalda för Sacorådet i Stockholms stad och bemannar kansliet. Vill du komma i kontakt med Sacorådet kan du vända dig till någon av dessa, vill du komma i kontakt med ditt förbund i styrelsen kan du vända dig till ditt förbunds ledamot.

Publicerad: Fredag 6 feb 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 6 feb 2019

Sacorådets styrelse 2018

Anna-Maja Hellberg, ordförande
anna-maja.hellberg@stockholm.se
Tel: 08-508 40 624

Mikael Fallmo, vice ordförande och kassör (JUSEK)
mikael.fallmo@stockholm.se
Tel: 08-508 339 91

Karolina Embring (Sveriges Arkitekter)                         karolina.embring@stockholm.se                                                                                   08-508 275 55

Krassimira Gonzalez (Sveriges Psykologförbund)
krassimira.gonzales@stockholm.se
Tel: 08-508 05 323 

Cecilia Lamke (Sveriges Arbetsterapeuter)
cecilia.lamke@stockholm.se
Tel: 08-508 06 728

Ylwa Liljegren (Akademikerförbundet SSR)
ylwa.liljegren@stockholm.se
Tel: 08-508 40 625

Tibor Muhi (Sveriges Ingenjörer)
tibor.muhi@stockholm.se
Tel: 0700 904 448

Weronica Rydoff (Naturvetarna)
weronica.rydoff@stockholm.se
Tel: 08-508 28 963

Maria Sundström (DIK)                                             maria.k.sundstrom@stockholm.se                                                                                 Tel: 08-508 315 88