Sacoförbund i staden - Kontaktuppgifter

Publicerad: Onsdag 7 okt 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 7 okt 2020

Malin Bogren Sveriges Arkitekter
malin.bogren@stockholm.se   
Tel: 08-508 27 425                                                                           

Åsa Sjöqvist Sveriges Psykologförbund
asa.sjoqvist@edu.stockholm.se
Tel: 08-508 34 006 

Tibor Muhi Sveriges Ingenjörer
tibor.muhi@edu.stockholm.se
Tel: 0700 904 448

Weronica Rydoff Naturvetarna
weronica.rydoff@stockholm.se
Tel: 08-508 28 963

Dick Morén Akavia 
dick.moren@stockholm.se
Tel: 08-508 40 622