Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev december 2018

Året som gått - mycket om den nya förvaltningsorganisationen, men också lite annat smått och gott.

Det år som gått har till stor del bestått av samverkan kring den nya organisationen. Kommunfullmäktige har beslutat att Umeå kommuns nya organisation får åtta förvaltningar. Beslutet om den nya organisationen har föregåtts av samverkan, extrainsatta möten i Sacorådet, extrainsatta CSG-möten, ajournering i CSG, möten med partiernas gruppledare - och mer samverkan.

Ett förtydligande är att genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen ska ske inom befintliga ramar. Varje förvaltning ska ha sin förvaltningschef. Det yttersta arbetsgivaransvaret kvarstår hos kommunstyrelsen, vilket innebär att anställning sker i Umeå kommun med placering i aktuell verksamhet. Umeå kommun ska fortsättningsvis fungera som ett LAS-område. Införandet av den nya organisationen ska vara genomfört senast till årsskiftet 2018/2019.

Utöver den nya organisationen har arbetsgivaren informerat och samverkat kring bland annat:

  • Justering av hyressättningen för lägenheterna i Hemavan. Nuvarande nivåer är för låga utifrån skatteverkets ramverk. Det finns tydligen risk för förmånsbeskattning. Priserna ska tydligt ligga ute på intranätet inför kommande lottning för 2019.
  • Mallar riskmatris - det finns nu två nya riskmatriser med en femgradig riskklassning. Förhoppningen är att de nya matriserna ska ge en bättre vägledning och en mer korrekt bedömning av risker.
  • Semesterväxling – arbetsgivaren föreslog att semesterväxlingen ska fortsätta gälla tillsvidare när man väl har sökt den. De fackliga organisationerna påtalade vikten av information till medarbetarna.
  • Sjukfrånvaron sjunker något. Den sjunker mer för kvinnor, men sjukfrånvaron är fortsatt betydligt högre för kvinnor
  • Uppföljning av tertial -13 miljoner sämre än budget. KS går 50 miljoner plus, främst på grund av ökade intäkter från elkraft.
  • Upphandling av banktjänster ska vara klar närmare årsskiftet. Nytt avtal gäller från 1 maj 2019.
  • Upphandling pensionsadministration - två aktörer aktuella på marknaden och ambitionen är att det ska vara klart runt årsskiftet, nytt avtal gäller från 1 april 2019.
  • Ändrad rutin för varsel om tidsbegränsad anställning upphör. Facken kommer att få en lista varje vecka med medarbetare som varslas. Upplägget kommer att testas till en början och utvärderas.
  • Lägesrapport – införande av förmånscykel. Det finns bara en aktör på marknaden. Hur det kommer att bli vet vi inte i dagsläget.

Sacorådet ser nu framemot den kommande julledigheten och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År! Efter ledigheten kommer vi att vara utvilade och redo att ta oss an nya fackliga frågor, diskussioner och möten i Sacorådet.

För Sacorådet i Umeå

Johan Marklund

Ordförande

Publicerad: 2018-12-07

Senast uppdaterad: 2018-12-07

Dela artikeln