Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev mars 2018

Om tillförordnad stadsdirektör, läget för lönesupporten, nya förmåner för anställda - och så löneöversyn igen!

Stadsdirektör

Nuvarande stadsdirektör Jonas Jonsson avslutar som bekant sin tjänst nu i mars. Han kommer ersättas tillfälligt av Margareta Alfredsson. Hon kommer ha kvar sitt uppdrag för samhällsbyggnad.

Ledningen kommer också förstärkas med Mikael Öhlund (VD för kommunföretagen). Rekrytering av ny stadsdirektör kommer att påbörjas med fackligt deltagande under april 2018.

Lönebeskedssamtal

Chefer ska from idag 15/3 kunna påbörja sina lönebeskedssamtal om 2018 års ny lön. De har tid fram till 15/4. Ny lön ska sedan utbetalas 27/4. Lärarna verkar dock enligt uppgift från förhandlingschef inte vara klara än med sitt nya avtal. Det är viktigt att samtalen blir konstruktiva och motiverade.

Lön 2019

Facken är kallade till möte med företrädare för politiken/arbetsgivaren 19/3 inför budget 2019. Vi har tidigare, menar vi, kommit in för sent i löneprocessen då budget redan lagts (oftast i juni). Vi har därför möjlighet att redan nu komma med våra yrkanden inför lön 2019.

Friskvårdstimme

Frågan är än inte avgjord. Den har skickats vidare på remiss till jämställdhetsutskottet.

Lönesupport

Lönesupport har sedan införande av nytt lönesystem haft över 50 000 ärenden att rätta till. Man har nu avverkat ca 47 000 ärenden och räknar med att snarat vara ikapp. Under mars kommer besked om när vi som anställda åter kan få direktkontakt men enheten.

Förmånsportal

Arbetsgivaren räknar med att efter semestern ha klart med den nya förmånsportalen där bland annat erbjudandet att via löneavdrag få hyra elcykel/cykel ska ingå.

Bemanning/rekrytering

Företrädare för Sacorådet deltar tillsammans med övriga fack i en dialog med förhandlingsavdelningen om hur kommunen ska kunna klara den framtida bemanningen och behålla personal.

Årsmöte

Sacorådets årsmöte kommer äga rum tisdagen den 27/3.

 

För Sacorådet Umeå

Per Olof Backlund

Ordförande

 

Publicerad: 2018-03-16

Senast uppdaterad: 2018-03-16

Dela sidan