Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev januari 2018

Det är dags för löneöversyn igen. Vi skriver också bland annat om problemen med det nya lönesystemet och om stadshuset ombyggnad.

Flyttning av facklig lokal

Under vecka 4 kommer Saco att tillsammans med LR flytta till ny facklig lokal. Den nya adressen blir Renmarkstorget 8. (3 tr). Vi kommer dela lokal med Kommunal och Vårdförbundet.

Löneöversyn 2018

Löneöversyn 2018 är påbörjad. Ett flertal av våra yrkesgrupper är prioriterade. Chefer har under hösten -17 fått utbildning i lönebildning. De ska nu i januari lämna in sina prioriteringar till förhandlingsavdelningen. Den nya lönen ska om tidsplaneringen följs utbetalas i slutet på april och ska föregås av ett lönesamtal och ska gälla från och med 1/4.

Nytt för framtiden är att facken fått löfte om att träffa ansvariga politiker/tjänstemän innan budget läggs för 2019 (juni -2018)

Huvudskyddsombud

Saco har tillsammans med övriga fack yrkat på att fördubbla antalet timmar för huvudskyddsombud. De hinner inte med sina uppdrag idag och kommunen har vuxit betydligt sedan timmarna infördes. Vi har idag 120 timmar totalt och det har inte förändrats sedan slutet av 80-talet. Vi väntar på svar från arbetsgivaren.

Förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation.

Stadsdirektören Jonas Jonsson har fått i uppdrag att lämna förslag till politiken på hur en ny organisation ska kunna se ut utifrån ett flertal perspektiv. Det ska bli klart nu under våren. Löpande information kring arbetet lämnas i Csg

På gång

Frågor som i övrigt är på gång;

  • Nya riktlinjer för pedagogiska måltider
  • Förmånscykel
  • Upphandling av bemanningstjänster
  • Företagshälsovård
  • Förtydligande i innehåll av risk och konsekvensanalyser
  • Anställningsvillkor

Lönesystem

Facken fortsätter att följa upp kommunens nya lönesystem där problemen varit omfattande sedan införandet i maj -17.

Stadshuset byggs om

Det kommer att ske en ombyggnation av stadshuset ur bland annat säkerhetsperspektiv. Den beräknas vara klar i augusti -18. En särskild lots anställs för att följa besökare till rätt lokal/person.


Umeå 19/1–2018

Per Olof Backlund
Ordförande Umeå SACO-råd

Publicerad: 2018-01-22

Senast uppdaterad: 2018-01-22

Dela sidan