Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev februari 2017

Löneöversynen är igång! Dessutom berättar vi om nytt huvudskyddsombud, rekryteringar och lite annat smått och gott.

Löneöversyn

Facken i Saco har påbörjat arbetet med löneöversyn 2017 med träffar med förhandlingschef där vi lämnat in våra yrkanden. Ny lön kommer inte att kunna betalas ut förrän i juni 2017 eftersom kommunen byter lönesystem. Den retroaktiva lönen för april och maj kommer att utbetalas med septemberlönen.

Representanter från Sacoförbunden deltog den 23 januari i ett löneseminarium tillsammans med politiker och högre tjänstemän. Det handlade om löner på längre sikt, kommande rekryteringsproblem, lönespridning med mera. Mötet var ett bra initiativ då Saco länge efterfrågat en mer långsiktig lönepolitik och att vi kommer in i budgetprocess i tidigare skede, alltaå innan budget är beslutad (nu närmast i juni för år 2018.)

Nytt huvudskyddsombud.

Gunnar Sjölander avslutade vid årsskiftet sitt uppdrag som huvudskyddsombud för samhällsbyggnad/stödfunktioner. Saco har tillsammans med övriga fack valt Ylva Hartwig Nilsson som ersättare. Hon har börjat sitt uppdrag den första januari.

Rekryteringar

Ett antal chefer kommer att rekryteras under den närmaste tiden, där personer från Saco-rådets styrelse sitter med som representanter för Saco. De tjänster som för närvarande är aktuella är bland annat fastighetschef, chef för elevhälsan, chef för överförmyndarverksamheten samt ett antal rektorstjänster.

Pensionsstiftelsen

Kommunen har avsatt medel för att klara sitt åtagande för våra pensioner. Pengarna är placerade i fonder och aktier som för närvarande har ett sådant bra resultat att en återbetalning kan ske till kommunen (så kallad gottgörelse).

Utvärdering

Stadsdirektören har av fullmäktige fått i uppdrag att utvärdera den gemensamma förvaltningen. Han har i sin tur anlitat PWC att genomföra utvärderingen. Våra representanter i Csg kommer att intervjuas som del i utvärderingen. Slutrapporten ska vara klar 2017-03-17.

Publicerad: 2017-02-15

Senast uppdaterad: 2017-02-15

Dela sidan