Välkommen till Saco-S SLU

Saco-S föreningen vid SLU är det gemensamma organet för samtliga Saco-medlemmar vid SLU oavsett förbund. Årsmötet utser en operativ styrelse som är din informationskanal, samtalspartner och de som talar för dig i alla frågor som har med ditt arbete och anställning att göra.

När du vill ha hjälp ska du i första hand vända dig till din lokala fackliga förtroendeman som finns för din ort eller kontaktpersonen på din institution.

-> Kort presentationsfilm (på engelska) <-