Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är oerhört viktig. Arbetsgivaren och de anställda verkar tillsammans för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret och för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera ska skyddsombud finnas vid alla institutioner, orter och avdelningar/enheter.

Ingen kan mer om arbetsmiljön på arbetsplatsen än du och dina kollegor. Det är medarbetarna som först ser brister och problem och som ofta har förslag på hur man kan komma tillrätta med dem. Medarbetarna utser skyddsombud och skyddsombudet företräder sina kollegor i frågor som rör arbetsmiljön.

  • Skyddsombudet företräder de anställda och samverkar med arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet bevakar den psykosociala såväl som den fysiska arbetsmiljön.
  • Skyddsombudet deltar i skyddsronder och bevakar arbetsmiljön i samverkan med arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet är delaktig i riskbedömning inför omorganisationer, planering av processer och arbetsorganisation, ändring av lokaler.
  • Skyddsombud har tydliga och långtgående rättigheter och har mycket goda förutsättningar att påverka arbetsmiljön.
  • Skyddsombud har rätt till den utbildning och tid som uppdraget kräver.

Länk till Arbetsmiljöverkets sida om/för skyddsombud...
SLU:s sida om skyddsombud på medarbetarwebben.

En färsk lista [2024-04-12] över skyddsombuden vid SLU finns här.

Anmälan av skyddsombud

När du blivit utsedd eller omvald till skyddsombud gör den fackliga organisationen en formell anmälan om detta till SLU.

Du laddar ner blanketten från denna sida, fyller i och singnerar den. Som Sacomedlem skickar du den till oss. Enklaste sättet att göra det är att signera den i Acrobat eller om det inte går skanna in (eller fota av) underskriven blankett och maila den till saco.arbetsmiljo@slu.se   

Blankett för anmälan av skyddsombud här...

OBS!
Mandatperiod: förslagsvis skriver du fr.o.m. dagens datum t.o.m. dagens datum + tre år. Efter tre år måste du “omanmälas”. 
Ersätter: om du ersätter någon som slutat som skyddsombud är det viktigt att du skriver vem du ersätter. 

Om du har några frågor, så skriv till saco.arbetsmiljo@slu.se  

Publicerad: 2021-04-17

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Dela sidan