Hoppa till huvudinnehåll

Rast och måltidsuppehåll

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap 3 § sluter parterna följande lokala kollektivavtal. Avtalet gäller som en komplettering till tidigare träffade lokala kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare med s.k. kontorsarbetstid respektive arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar m.m. för arbetstagare med s.k listtjänstgöring.

Avvikelser

Följande avvikelser görs från arbetstidslagens regler om rast:
  • Rast skall omfatta minst 30 minuter.
  • Endast en rast behöver läggas in när sammanhängande tjänstgöring är mer än 6 timmar men högst 10 timmar eller vid flexibel arbetstid (rasten skall vara förlagd inom den fasta tiden).
  • Rast får bytas ut mot måltidsuppehåll när den sammanhängande tjänstgöringen under ett arbetspass är mer än 5 men högst 6 timmar.
  • Rast får bytas ut mot måltidsuppehåll när den sammanhängande tjänstgöringen under ett arbetspass är mer än 6 timmar och tjänstgöringen till minst hälften är förlagd till 22.00 - 06.00.
Anmärkning

Tid för måltidsuppehåll räknas som arbetstid.

Publicerad: 2021-05-04

Senast uppdaterad: 2021-05-04

Dela artikeln