Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran

Den som avlägger för anställningen relevant licentiatexamen får efter insändande av examensbevis en löneförhöjning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset. Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander.

Den som avlägger för anställningen relevant doktorsexamen får efter insändande av examensbevis en löneförhöjning med 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset. Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander.

Den som antas som excellent lärare eller som oavlönad docent i ett för anställningen relevant ämne får efter insändande av antagningsbevis en löneförhöjning med 2 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet i beslut om antagning.

För universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

För biträdande universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till universitetslektor ska en individuell översyn av lönenivån göras av ansvarig prefekt i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

För forskare (motsvarande) som enligt övergångsbestämmelserna i SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

Veterinär som genomgått utbildning som djurslagsspecialist, steg 1 (häst, hund/katt, gris, nöt eller livsmedel), får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Veterinär som genomgått utbildning till specialist i specifika ämnesområden, steg 2 (bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kirurgi, kardiologi, odontologi, oftamologi eller reproduktion) får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget. För veterinär som redan avlagt europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) utgår ingen ytterligare höjning för specialistutbildning steg 2.

Veterinär som avlägger europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) i en av EBVS eller ABVS permanent godkänd specialistsammanslutning (college), får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 4 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Examen/kompetens

Löneökning i kr (vid heltid)

Licentiatexamen

1 500 kr

Doktorsexamen

3 000 kr

Excellent lärare/Docent

2 500 kr

Veterinär specialist steg 1

3 000 kr

Veterinär specialist steg 2

1 500 kr

Diplomate (veterinär)

4 000 kr

Publicerad: 2021-05-04

Senast uppdaterad: 2021-05-04

Dela sidan