Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Kallelse

Årsmöte för Saco-S vid SLU inför verksamhetsåret 2024/25

Samtliga Saco-medlemmar vid SLU är kallade till detta årsmöte/medlemsmöte där alla medlemmar har rösträtt.
Man har rätt att delta på arbetstid.

Tid:
     Måndagen den 22:e april 2024 kl. 11.00 - ca 12.00
Plats:  Videomöte via Zoom dit alla kan koppla upp sig till
Zoom:  Inloggningsuppgifter skickas till e-postadress som du anger nederst på sidan.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även viktig och intressant information, programmet inte är beslutad ännu. Det blir också möjlighet till allmän diskussion.
Missa inte det!

Nomineringar och motioner
Förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen tillhanda helst innan mars månads utgång men absolut senast 4 april 2024 då varberedningens förslag meddelas och anslås den 8 april. 
Sedan finns möjligheter till efternomineringar fram till 15 april 2024.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 2 april 2024.

Förslag till föredragningslista för årsmötesförhandlingarna:

1)   Mötet öppnas

2)   Val av justeringspersoner tillika rösträknare
3)   Frågan om mötets behöriga utlysande
4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5)   Fastställande av föredragningslistan

6)   Styrelsens verksamhetsberättelse
7)   Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse

8)   Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
9)   Val av övriga styrelseledamöter
10) Val av föreningens representanter i olika organ alternativt
      delegation till styrelsen att utse sådana representanter
11) Val av valberedning

12) Ändring av föreningens stadgar
13) Motioner          [som föranmälts senast 2 april 2024]
14) Övriga frågor

15) Mötet avslutas

Kallelse/dagordning för Saco-S föreningens årsmöte som pdf
Bilaga 1 - Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2023/24

Förslag på nya stadgar att anta på årsmötet

Stadgar för Saco-S SLU [antagna 2021-04-29]

 

Anmälan till årsmöte/medlemsmöte

Uppgifterna har skickats till e-postadressen du angav.

[OBS! Eftersom avsändaren anses som extern kan den mycket väl ha hamnat i skräpposten.]

Publicerad: 2024-02-28

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Dela sidan