Hoppa till huvudinnehåll

OB-ersättning

Lokalt kollektivavtal om Ob-ersättning som gäller [efter förhandling avslutad 2022-12-01] fr.o.m. 2022-12-01

Typ/När Kronor per timme, lägsta gräns* Divisor Divisor – Veterinärer **
OB 1 - Enkelt 37 600 400
OB 2 - Kvalificierat 75 350 200
OB 3 - Dubbelt kvalificierat 145 175 100


*Heltidsmånadslön divideras med divisor enligt tabellen, där medarbetaren har en garanterad lägsta nivå i kronor per timme.

**Veterinärer som tjänstgör i klinisk verksamhet. Heltidsmånadslön divideras med divisor enligt tabellen.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-01-10

Dela sidan