Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Saco-S centralt är vår förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S tecknar centrala avtal med Arbetsgivarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

SACO-S består av 21 SACO-förbund som tillsammans företräder närmare 80 000 akademiker. Som medlem i ett SACO-förbund omfattas du av SACO-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat SACO-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Besök www.saco-s.se om du vill veta mer.

Lokalt vid SLU har vi vår SACO-S-förening vars styrelse är din informationskanal, samtalspartner och de som talar för dig i alla frågor som har med ditt arbete och anställning att göra samt samarbetar med förbunden.

Styrelsen består bl.a. av representanter från SLU:s fyra huvudorter samt alla fakulteter och administrationen.

På institution eller motsvarande finns kontaktpersoner som är nära dig. Mer att läsa om vem du ska kontakta på SLU finns här. En generell regel är att din första kontakt med oss ska ske med kontaktpersonen på din institution eller med den lokala företrädare som gäller för din ort.

Lokalt sker förhandlingar; -inför anställning, -vid arbetsbrist, -omfattande lönerevisionen ner på individnivå, -när det gäller arbetsmiljöfrågor, -vid upprättande av olika lokala avtal samt -om mycket mer....

Vi ser alltid till att du behandlas arbetsrättsligt korrekt som anställd på SLU.

Läs mer om vår verksamhet - klicka här!

Kontaktförbund vid SLU är för närvarande Naturvetarförbundet. Kontaktförbundet är det SACO-förbund som har flest medlemmar hos arbetsgivaren.

Naturvetarförbundet sköter kontakten mellan Saco-S centralt och lokalt samt ger stöd och hjälp till det fackliga arbetet vid SLU.

Enighet ger styrka. Inom Saco-S samarbetar alla Sacoförbund enligt likabehandlingsprincipen och alla medlemmar i något av Saco-S medlemsförbund blir automatiskt medlem i SACO-S vid SLU.

Är du inte redan medlem i något av Saco-S medlemsförbund hoppas vi att du ansöker om medlemskap.

Ladda ner det välkomst-/presentationsbrev som alla nyanställda får:

  • på svenska Ej uppdaterad för tillfället
  • på engelska Not up to date at this moment
Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2024-01-13

Dela sidan