Hoppa till huvudinnehåll

Bli medlem

Du kan bara vinna på att bli medlem i ett Saco-S-förbund

Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet – att du ska trivas där och kunna göra ett bra jobb är grundläggande. Men det behövs någon som bevakar att arbetsvillkoren är riktigt bra och arbetar för att utveckla arbetslivet. Det gör vi!

Saco-S är en sammanslutning av 21 Saco-förbund och förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Tillsammans företräder Saco-S nästan 90 000 akademiker. Du som är med i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. S:et i Saco-S står för staten.
Vi i Saco-S SLU behandlar alla lika, är du med i varfritt förbund spelar det ingen roll för oss för verksamheten på SLU.

Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker, att du ska ha bra villkor på jobbet helt enkelt.
Ju fler vi är – ju större genomslagskraft får vi och då blir din vardag mycket bättre.

Publicerad: 2021-05-05

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Dela artikeln