Hoppa till huvudinnehåll

Lönefrågor

Din lön sätts när du får en ny anställning på SLU. Lönen beror främst på arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen men även en felaktig nivå kan ändras.

Din lön ändras i samband med lönerevision som sker årligen, oftast på hösten. Vid lönerevision görs en översyn av lönerna.
I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen och de individuella mål som du och din chef satt upp vid det årliga medarbetarsamtalet.
Som stöd för bedömning av din prestation finns SLU:s utvärderingskriterier för prestation.  

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om det finns andra speciella omständigheter, vid befordran eller ny kompetens

Publicerad: 2021-04-17

Senast uppdaterad: 2024-01-11

Dela sidan