Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsens verksamhet

Arbete i den lokala Saco-S-föreningen

För att effektivisera styrelsearbetet har vi delat upp arbetsuppgifter mellan oss i styrelsen utifrån olika ansvarsområden som exempelvis lön, samverkan, arbetsmiljö, medlemsvård och medlemsrekrytering.

Styrelsemötena dokumenteras genom protokoll/minnesanteckningar.

Vi ser årligen över styrelsens verksamhet och arbetsformer och tar varje år fram en verksamhetsplan med ett övergripande mål för verksamhetsåret. Baserat på den beslutar vi om en aktivitetsplan utifrån de mål och fokusområden som vi satt upp.

 

Medlemssynpunkter

Fyll i fomuläret och skicka in den till oss.

Styrelsen bedömmer kontinuerligt om vilka frågor som vi ska arbeta med, vilka viktiga områden vi ska fokusera på etc. etc.

Om du har tankar och önskemål om detta vill vi veta dessa!

Tack för din åsikt!
Vi kommer att beakta den i vårt arbete för er.

Publicerad: 2021-04-17

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Dela sidan