Hoppa till huvudinnehåll

Doktorandstege

Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander som gäller [efter förhandling avslutad 2023-11-22] fr.o.m. 2023-10-01

Steg Villkor Lön (vid heltids- anställning)*
samt nivåpåslag*
A Lägsta ingångslön 30 600 kr
B Uppnått ett års nettostudietid 31 100 kr (+500)
C Genomfört halvtidsuppföljning eller avlagd licentiatexamen ** 32 600 kr (+1 500)
D Uppnått tre års nettostudietid 34 100 kr (+1 500)
E Avlagt doktorsexamen *** 35 600 kr (+1 500)


* Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska erhålla de nivåpåslag som avtalats.

** Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd halvtidsuppföljning från den första i månaden efter två års nettostudietid uppnåtts.

*** Lönen höjs fr.o.m. den månad som anges på examensbeviset. Kopia av examensbevis insänds till personalavdelningen.


Justerad från och med den 23-10-01 enligt lokalt avtal om löner för doktorander m.fl. vid SLU. Alla doktorander får ett lönelyft på 1 200 kr. I stort ser avtalet likadant ut som den stege som det har varit en överenskommelse om tidigare.

Publicerad: 2023-12-02

Senast uppdaterad: 2023-12-02

Dela sidan