Välkommen!

Centrala Sacorådet i Region Stockholm är ett samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, som verkar på koncernövergripande nivå.

Centrala Sacorådet representerar Saco i olika koncernövergripande samverkansforum, förhandlar ärenden som rör Hälso-och sjukvårdsförvaltningens beställaruppdrag,utbildar fackliga förtroendevalda och arbetar med informationsspridning.