Ny sida

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Publicerad: Fredag 7 mar 2014

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

En av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet där arbetsgivaren åläggs att ständigt arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö (ur både ett fysiskt och psykosocialt förhållande) men även att förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.