Hoppa till huvudinnehåll

För fackligt förtroendevalda

Information för fackligt förtroendevalda

Sacorådet och förbunden – vem gör vad?

Saco:

  • Samverkansarbete i samverkansgrupper
  • Utbildning i samverkansfrågor
  • Arbetsmiljösamordning

Förbunden:

  • Individfrågor
  • Löner och anställningsvillkor
  • Teckna kollektivavtal
  • Erbjuda facklig grundkurs

 Liten Sacoordlista

Centrala Sacorådet Samverkansorgan för förbund anslutna till Saco
Lokalt Sacoråd Samarbete mellan Sacoförbunden på förvaltingsnivå eller inom en förvaltning.
KCS Kommuncentral samverkan
Sacomandat I samverkan företräder du alla de sacomedlemmar som finns i den samverkansnivån.
MBL Medbestämmandelagen
FML Förtroendemannalagen
AML Arbetsmiljölagen
SO Skyddsombud
HSO HuvudskyddsombudPublicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela sidan