Hoppa till huvudinnehåll

Starta och driva Lokalt Sacoråd

I alla Malmö stads förvaltningar finns Sacomedlemmar och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas ett Lokalt Sacoråd. Det Lokala Sacorådets främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Ett Sacoråd är en organiserad och strukturerad sammanslutning av fackligt förtroendevalda på en förvaltning eller inom en verksamhet, exempelvis en kulturinstitution. Verksamhetsområdets omfattning ska framgå av rådets stadgar. Rådets styrelse består av är fackligt förtroendevalda, anslutna till något av Sacos förbund. Styrelsen leds av en ordförande. Vid rådets årsmöte utses  en eller flera representanter till relevantalokal samverkansgrupper och förvaltningsråd. Det Lokala Sacorådet ska sträva efter att inkludera representanter från samtliga Sacoförbund inom sitt verksamhetsområde.

Sacorådet äger rätt att utse en representant till Centrala Sacorådets årsmöte. Sacorådet ska även upprätta kontaktvägar med övriga Sacomedlemmar i stort inom förvaltningen för att på så vis tydliggöra Sacorådets arbete i de olika samverkansgrupperna. Sacorådet kan göra detta via öppna kanaler så som anslagstavlor eller om tillåtelse ges via arbetsgivarens kanaler. Sacorådet kan också göra detta via förbunden.

Alla Sacoråd ska skicka kopia på årsmötesprotokoll till Sacokansliet saco@malmo.se. Om uppdraget som Sacorepresentant upphör ska detta meddelas Sacokansliet. Tillkomsten eller avslut av Sacorepresentantskap meddelas även arbetsgivaren.

Publicerad: 2017-11-13

Senast uppdaterad: 2017-11-13

Dela artikeln