Hoppa till huvudinnehåll

Saco på förvaltningarna i Malmö stad

I alla Malmö stads förvaltningar finns medlemmar från Sacos förbund och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas ett Lokalt Sacoråd. Det lokala Sacorådets främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Kontaktpersoner i de Lokala Sacoråden: 

Sacoråd

Ordförande/Kontaktperson

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Lina Bergendorff Zetterman

Fastighets- och gatukontoret

Christos Asimakidis

Fritidsförvaltningen

Anna Ingloff

Funktionsstödsförvaltningen

Michael Svensson

Förskoleförvaltningen

Ida Bodin Eriksson

Grundskoleförvaltningen

Claes Jeppsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Filip Rehnström

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Anna Malmström

Kulturförvaltningen (Stab, kulturhus & mötesplatser)

Vakant

Kulturförvaltningen (Biblioteken i Malmö)

Irmeli Olsen

Kulturförvaltningen (Malmö Museér)

Nina Wiklund

Miljöförvaltningen

 

Serviceförvaltningen

Lars Kristensson

Stadskontoret

Åsa Lindstedt Jarlstam

Stadsbyggnadskontoret

Tina Erlenhov (sekreterare)

Stadsrevisionen

 

Publicerad: 2017-06-01

Senast uppdaterad: 2021-03-17

Dela sidan