Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter till förbunden

Det kan vara svårt att veta vem en ska kontakta i vilken fråga inom Saco och därför hoppas vi att vi med denna samlingssida ska göra det lättare att få kontakt med rätt person i rätt fråga. Generellt gäller att du alltid kan kontakta ordföranden för det lokala Sacorådet. Det går också bra att ringa eller mejla Sacokansliet, vars uppgifter du finner nedan. Till förbunden hittar du kontaktuppgifter nedan och på förbundens sidor på Malmös intranät Komin.

Sacokansliet 

Telefon: 040-34 51 18, 040- 34 51 17 och 040-34 51 15

E-post saco@malmo.se

 

Lokala Sacoråd

Lokala Sacoråd

 

Mer information om förbunden

Fackförbund på Komin

 

Akademikerförbundet SSR

ekonomer, socionomer, leg. psykoterapeuter, personalvetare, samhällsvetare & beteendevetare

Telefon. 040-34 51 14

E-post: akademssr@malmo.se

 

Akavia

ekonomer, jurister, sam­hällsvetare, akademiker inom IT, personalvetare, chefer & kommunikatörer

Telefon: 040-34 51 16

E-post: akavia@malmo.se

Kontaktperson: ordförande Åsa Lindstedt Jarlstam e-post: akavia@malmo.se

DIK

arkivarier, bibliotekarier, kultursekreterare, arkeologer, informatörer, kommunikatörer, informationssekreterare, mediepedagoger, intendenter &   museipedagoger

Telefon: 040-34 51 15

E-post: dik@malmo.se

Kontaktperson: ordförande Patrik Nilsson patrik.nilsson@malmo.se

 

Fysioterapeuterna

sjukgymnaster/fysioterapeuter

Kontaktperson: Ann Hedman ann.hedman@malmo.se

 

Naturvetarna

agronomer, biologer, dietister, datavetare, statistiker, IT-stateg, livsmedlesinspektörer, matematiker & miljöinspektörer

E-post: naturvetarna@malmo.se

 

SRAT

personalvetare, studie- och yrkesvägledare, hälsovetare, audinomer, kiropraktiker & logopeder

Kontaktperson: Nihad Milanlovic Nihad.Milanovic@malmo.se

 

Sveriges Arbetsterapeuter

arbetsterapeuter

Lokal ombudsman: Uppdatering av uppgifter pågår

 

Sveriges Arkitekter

arkitekter, landskapsarkitekter & inredningsarkitekter

Kontaktperson: Stefana Nyberg

Stefana.Nyberg@malmo.se

 

Sveriges Ingenjörer

civilingenjörer, landskapsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer, datavetare

Ordförande: Christos Asimakidis

christos.asimakidis@malmo.se

 

Svergies Psykologförbund

psykologer

Ordförande: uppdatering av uppgifter pågår

xxx.yyyyy@malmo.se

 

Sveriges Skolledarförbund

skolledare

Ordförande: Håkan Wegestål

hakan.wegestal@malmo.se

Kontaktperson: Birgitta Liljefjord

birgitta.liljefjord@malmo.se

 

Publicerad: 2023-01-31

Senast uppdaterad: 2024-01-11

Dela sidan