Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad 2023/2024

Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla samarbetet mellan förbunden. Centrala Sacorådet verkar även för en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad.

Mål för verksamheten:

 • att stärka samhörigheten mellan förbunden och vara forum för gemensamma frågor.

 • att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden.

 • att verka för en konstruktiv samverkansdialog med arbetsgivaren där Saco är med i ett tidigt skede.

 • att synliggöra Saco och medlemsförbundens arbete i Malmö stad.

 • att bygga upp, stärka och utveckla lokala Sacoråd.

 • att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan.

 • att befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans.

   

Dessa ska nås genom:

 • att arrangera utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter.

 • att arrangera Arbetsmiljöforum för skyddsombud och samverkansrepresentanter.

 • att hålla Sacointroduktion för Sacos lokalfackliga företrädare.

 • att anordna möten och samtal med lokala Sacoråd på förvaltningarna.

 • att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö, samverkan och andra aktuella frågor i kommunen.

 • att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer.

 • att samverka med Sacoråd i andra kommuner och andra sammanslutningar av Sacoförbund. 

 

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela sidan