Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Här finns information om samverkansavtalet och stöd till dig om är facklig förtroendevald och representant i samverkansgrupp. 

Samverkansavtalet
Malmö stad har ett samverkansavtal som är ett kollektivavtal mellan staden och de kollektivbärande fackliga organisationerna. Syftet med samverkansavtalet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

Utgångspunkten är verksamheten och det handlar om att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Insatserna för samverkan, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat.

Att vara facklig representant i samverkan
Att ha ett fackligt uppdrag i samverkan är både utmanande, lärorikt och roligt. För att kunna göra en bra insats behövs utbildning och förtutättningar. Prata med din chef om ditt uppdrag och hur det påverkar ditt ordinarie arbete. Kolla också med ditt förbund om facklig grundkurs  och kolla i vårt kalendarium för andra utbildningar. Centrala Sacorådet i Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial till dig som är fackliga representant i en samverkansgrupp: Vara samverkansrepresentant, finns nedladningsbart till höger på sidan.  

Tid för uppdraget i samverkan
Du ska medverka vid möten vanligtvis en gång i månaden och för det ska du ha tid att förbereda dig: läsa handlingar och APT-protokoll, kontakta kansliet om du behöver stämma av i någon fråga, eller kontakta dina fackliga kollegor inom din förvaltning inom ditt förbund eller inom Sacos förbund, eller andra förbund i samverkansgruppen. Du behöver sedan tid för mötet och tid för efterarbete för att återkoppla till dina fackliga kollegor eller till oss. Enligt rådande praxis i Malmö stad motsvarar detta mötestiden x 3. Att få tid för uppdraget kan, beroende på vad för sorts arbete du har, innebära såväl att vikare sätts in som att du får annan avlastning i ditt arbete.

Utöver detta har du rätt att gå på facklig utbildning.  Du behöver grundutbildning via ditt förbund och grundutbildning från arbetsgivaren. Hör av dig till ditt förbund för att ta reda på hur och när förbundet erbjuder facklig baskurs. I Malmö stad finns en partsgemensam utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan som alla nya skyddsombud, samverkansrepresentanter och chefer ska gå. Du kan anmäla dig och läsa mer via Komin. Vidare erbjuder Centrala Sacorådet och ditt förbund träffar och vidareutbildning under året. Du får inbjudan via mejl eller kan läsa mer i kalendariet.

Publicerad: 2017-06-02

Senast uppdaterad: 2017-08-04

Dela sidan