Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken.

Saco består av 22 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. I Malmö stad finns flera av dessa förbund representerade och dessa förbund utgör Centrala Sacorådet.

Sacos förbund har sammanlagt nästan 6 000 medlemmar som är anställda i Malmö stad.