Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Sveriges akademikers centralorganisation består av 23 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Sacos förbund har sammanlagt över 5 000 medlemmar i Malmö stad. (Bildkälla: Karin Rogius)

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 27 NOVEMBER

Arbetsmiljöforum 181127

Arbetsmiljö och olika frågeställningar
Stadshusets konferenscenter, Pelarrummet 09:00 - 12:00