Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Sveriges akademikers centralorganisation består av 23 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Sacos förbund har sammanlagt ca 5 000 medlemmar i Malmö stad. (Bild: Karin Rogius)

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 7 NOVEMBER

TISDAG 5 DECEMBER