Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken.

Saco består av 22 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Sacos förbund har sammanlagt över 5000 medlemmar i Malmö stad.

Kalendarium Visa hela kalendern

19 - 23 AUGUSTI

StickUt veckan

Arbetsmiljö - Centrala Sacorådet
StickUt projektet anordnar en StickUt vecka!

ONSDAG 25 SEPTEMBER