Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Torsdagen den 22 mars höll Centrala Sacorådet årsmöte. Ny styrelse valdes, fackliga företrädare avtackades och chefen för hållbarhetskansliet Lena Wetterskog Sjöstedt höll ett kortare föredrag om Malmö stads arbete med att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Årsmötet inleddes med mat för att följas av föredrag kring Malmö stad arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen. Vill du veta mer om målen så läs gärna här. Lena Wetterskog Sjöstedt var som chef för Malmö stads hållbarhetskansli inbjuden för att berätta om hållbarhetsmålen och Malmö stads arbete. Efter föredraget följde årsmötet där Verksamhetsplan för 2018 fastslogs och val förättades. Centrala Sacorådets nya styrelse består nu av följande personer:

Ordförande Katrin Skatt Gåvertsson (SSR)
1:e vice ordf. Catharina Niwhede (LR)
2:e vice ordf. Daniel Antonsson (Sve. Ingenjörer)
Kassör Emelie Kullman (Sve. Arbetsterapeuter)
Sekreterare Åsa Jarlstam (Jusek)
Arbetsmiljösamordnare Hanna Ljungberg (SSR)

Ledamöter:
Ann-Britt Palm (Sve. Skolledarförbund)
Marita Wästerfors (DIK)
Asterios Tolikas (Sveriges Arkitekter)
Anna Tidman (Sveriges Psykologförbund)
Martin Dahl (Naturvetarna)
Ann Hedman (Fysioterapeuterna)
Nihad Milanovic (SRAT) 

Ersättare:
Lina Svärd (SSR)
Robert Elg (LR)
Karl-Assar Bagewitz (Sve. Skolledarförbund)
Ragnar Ivarsson (Sve.Ingenjörer)Patrik Nilsson (DIK)
Marie Holmberg (Jusek)
Stefana Nyberg (Sveriges Arkitekter)
Daniela Musazzi (Sveriges Psykologförbund)
Emelie Nyberin (Naturvetarna)
Julia Sundström (Fysioterapeuterna)

Publicerad: 2018-04-04

Senast uppdaterad: 2018-04-04

Dela sidan