TORSDAG 26 MARS

Årsmöte

17:00 - 19:00

Centrala Sacorådet håller årsmöte för verksamhetsåret 2015/2016. Formell kallelse kommer att skickas ut till anmälda ledamöter den 12 mars

Inför årsmötet ska förbunden:
Förbunden i Sacorådet ska utse 1 ledamot till årsmötet. Dessutom ska förbunden utse 1 ledamot för varje fullt 100-tal medlemmar i Malmö stad. Ex: ett förbund som har 325 medlemmar i Malmö stad ska utse 4 (1+3) ledamöter. Dessa ledamöter anmäls av respektive förbund till saco@malmo.se senast den 9 mars.  

Förbunden ska lämna aktuell uppgift om antal medlemmar i Malmö stad till sekreteraren.  Detta mejlas till saco@malmo.se senast 9 mars.  

Förbunden ska nominera en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive förbund. Detta meddelas till valberedningen eva.hansson@malmo.se senast den 9 mars. Ta gärna kontakt med valberedningen så snart som möjligt för att underlätta valberedningens arbete.

Inför årsmötet ska lokala Sacoföreningar:
Varje lokal Sacoförening ska utse 1 ledamot till årsmötet. Denna ledamot anmäls av den lokala Sacoföreningen till saco@malmo.se senast den 9 mars.

Motioner
Styrelsen ser gärna att motioner inkommer till årsmötet. Det är Sacoföreningarna och förbunden som har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motioner ska inkomma till Centrala Sacorådet senast den 11/2. Motioner kan skcikas in till saco@malmo.se

Kontakt vid frågor Katrin Skatt Gåvertsson saco@malmo.se 040-34 51 16