ONSDAG 22 JUNI
Sacorådets kansli

Centrala Sacorådets sommarmingel 22 juni

17:00 - 23:00

Stora Nygatan 18, portkod krävs. Ring på porttelefonen

Centrala Sacorådet i Malmö stad välkomnar alla förvaltningsrådsrepresentanter, lokala samverkansrepresentanter och skyddsombud till årets sommarmingel.

Stort tack för alla era goda insatser under året!

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se 040 - 345116