TORSDAG 10 NOVEMBER
Sacorådets kansli

Ordförandeträff 10 november

14:00 - 16:30

Centrala Sacorådets kansli, Stora Nygatan 18. (Ring på porttelefonen)

Välkommen på en träff för dig som är ordförande i en Sacoförening!

Vem riktar sig detta till?

Detta är för ordföranden i lokala Sacoföreningar. Om ordförande i föreningen har förhinder kan föreningen skicka annan representant.

Agenda för dagen 

14.00             Inledning och presentation

 14.30             Organisationsöversyn 2016

 15.00             Samverkan och arbetsmiljö

 16.00             Aktuella frågor kommuncentralt och på respektive förvaltning

Utbildningen är godkänd av HR-strategiska avdelningen som facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i HRutan.

Gör din anmälan nedan idag!

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116