TISDAG 24 JANUARI
Sacokansliet

Sacofrukost med Försäkringskassan

09:00 - 11:00

Sacokansliet, Stora Nygatan 18, ring på porttelefonen

Försäkringskassan besöker Centrala Sacorådet för att ha dialog om bland annat rehabiliteringsfrågor. Kommer du?

Hur arbetar vi med rehabfrågor och vad kan vi göra för att minska sjukskrivningarna i Malmö stad?

Vi har bjudit in Ann Walestrand från Försäkringskassan för att ha dialog kring dessa frågor.

Inbjudan vänder sig i första hand till representanter från Sacos förbund som arbetar med rehabärenden.

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040 - 345116

Ja tack, jag kommer!