ONSDAG 24 APRIL
Malmö museer, Malmöhusvägen 6, 211 18 Malmö - lokal: Linnérummet

Centrala Sacorådets planeringsdag

08:30 - 16:30

Malmö museer, Lokal: Linnérummet

Centrala Sacorådets planeringsdag

Vem riktar sig detta till?

Denna dag riktar sig till Centrala Sacorådets styrelse och deltagande om att vara med görs via inbjudan i Outlook.

Klockan 15.00 - 16.30 genomförs styrelsemöte

Utbildningen är godkänd av HR-strategiska avdelningen som facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta som fackligt uppdrag med lön, i HRutan.

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116